Teresa Senderowska

 

radca prawny RaszynRadca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, licencjonowany zarządca nieruchomości.

Ścieżkę zawodową rozpoczęła w Departamencie Prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, gdzie zajmowała się interpretacją przepisów prawa budowlanego, uczestniczyła w posiedzeniach komisji prawniczych w Urzędzie Rady Ministrów, wygłaszała wykłady z zakresu prawa budowlanego. Z uwagi na zainteresowanie dziedzinami prawa związanymi z nieruchomościami w 2002 r. uzyskała państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

Obsługa prawna warszawskich przedsiębiorców umożliwiła jej zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego w zakresie oceny ryzyka prawnego. W okresie od 2002 do 2017 r. zarządzała Budowlanym Centrum Handlowym przy ul. Bartyckiej w Warszawie. W okresie od 2000 do 2017 pracowała na stanowisku dyrektora w spółce DOM SA z siedzibą w Warszawie. Przez okres 17 lat pracowała na stanowisku dyrektora w Stowarzyszeniu Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”.

Do jej najważniejszych osiągnięć zawodowych należy:

  • przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zakupu gruntu o powierzchni kilku hektarów od kilkudziesięciu współwłaścicieli;
  • utworzenie podstaw prawnych Dom S.A., w tym zebranie oraz podwyższenie kapitału zakładowego;
  • uzyskanie dla następców prawnych byłych właścicieli gruntów warszawskich wysokich odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę m. st. Warszawę na podstawie Dekretu Warszawskiego;
  • uzyskanie wysokich odszkodowań za grunty przejęte przez gminy pod cele publiczne.

Godnie i z dużym zaangażowaniem reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, sądami oraz organami egzekucyjnymi. Posiada doświadczenie w wystąpieniach publicznych oraz prowadzeniu negocjacji i rozmów biznesowych.

Fascynacja prawem oraz możliwość jego wykorzystania w celu pomocy ludziom stanowią dla niej motywację do działania. Praca jest jej pasją, dlatego do wszystkich spraw podchodzi indywidualnie. Ciągle się uczy i poszerza wiedzę, kierując się mottem:

„Nie znajdziesz pasji zadowalając się małymi rzeczami, żyjąc poniżej tego, co naprawdę jesteś w stanie osiągnąć.” – Nelson Mandela.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, sprawach dotyczących nieruchomości oraz postępowaniu egzekucyjnym. Posługuje się językiem angielskim.