Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Radcy Prawnego

 usługi prawne Raszyn

</p>
<h3>Nieruchomości</h3>
<p>

Nieruchomości

 • Dekret Warszawski
 • Wywłaszczenia
 • Odszkodowana
 • Zasiedzenia
 • Służebności
 • Zniesienia współwłasności
 • Wpisy do ksiąg wieczystych
</p>
<h3>Prawo rodzinne</h3>
<p>

Prawo rodzinne

 • Rozwody
 • Alimenty
 • Podziały majątku
 • Zachowek
</p>
<h3>Obsługa prawna przedsiębiorców i fundacji</h3>
<p>

Obsługa prawna przedsiębiorców i fundacji

 • Zakładanie spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • Postępowania rejestrowe przed KRS
 • Przygotowywanie projektów uchwał wspólników i zarządu
 • Przygotowywanie i weryfikacja umów cywilnoprawnych
 • Reprezentacja przed sądami i organami
 • Dochodzenie należności na drodze prawnej
</p>
<h3>Windykacja należności</h3>
<p>

Windykacja należności

 • Sporządzanie pozwów, w tym w postępowaniu nakazowym upominawczym i uproszczonym
 • Egzekucja świadczeń pieniężnych, w tym egzekucja z nieruchomości
 • Dochodzenie należności przed komornikiem sądowym
 • Obrona przed niesłusznymi roszczeniami
 • Negocjacje z wierzycielami
</p>
<h3>Prawo cywilne</h3>
<p>

Prawo cywilne

 • Prawo spadkowe
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody medyczne
 • Projekty umów
</p>
<h3>Prawo karne</h3>
<p>

Prawo karne

 • Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych
 • Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • Przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia
</p>
<h3>Prawo administracyjne</h3>
<p>

Prawo administracyjne

 • Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • Prawo budowlane
 • Proces inwestycyjny
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • Odwołania, zażalenia oraz skargi na bezczynność organów