Urszula

Pani Mecenas Teresa Senderowska reprezentowała mojego zmarłego męża , a później mnie przed
organami administracji publicznej w sprawie o odszkodowanie za działkę gruntu przejętą przez Gminę
Warszawa na podstawie Dekretu Bieruta (Dekretu Warszawskiego). Postępowanie toczyło się przez
wiele lat. Przed Panią Mecenas prowadził je inny adwokat.Upór, profesjonalizm, dociekliwość Pani
Mecenas spowodował,że po wielu latach uzyskaliśmy odszkodowanie, co było możliwe między innymi
dzięki dwukrotnemu zaskarżaniu do sądu bezczynności Prezydenta m.st. Warszawa oraz wymierzeniu
przez sąd organowi grzywny.